Ditt Nästa Steg – 1

 

ATTITYD – SJÄLENS KOMPASS

Vi kan inte förändra vårt förflutna. Vi kan inte förändra faktumet att människor agerar på ett speciellt sätt. Vi kan inte förändra det ofrånkomliga. Det enda vi kan göra är att spela på den enda sträng vi har och det är vår attityd! – Charles R Swindoll

En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Lukas 6:45

Det som sker i den synliga världen, i livet omkring oss, är ett resultat av det som pågår i den osynliga världen, i livet inom oss. Detta osynliga liv handlar om vår attityd.

Din attityd märks!

Munnen talar vad hjärtat är fullt av. Attityden är din inre hållning som får ett synligt uttryck. Den syns, hörs och märks i alla möjliga och omöjliga lägen, i negativ eller positiv bemärkelse. Du har säkert hört, eller sagt om andra; – hon har en kaxig attityd, han har en tråkig attityd, eller; – vilken attityd, de ger ju aldrig upp! Vår attityd bestämmer riktningen på vårt liv, mer än något annat.

Du kan ha den största begåvning och de bästa förutsättningar, men har du inte en hälsosam attityd spelar allt det andra ingen roll. Din attityd väger över.

Din attityd gör skillnad!

En attityd kan lyfta ett helt lag på samma sätt som den kan sänka en hel avdelning. Den kan forma vinnare eller skapa förlorare, beroende på dess karaktär. När de 12 spejarna kommer tillbaka till Mose för att ge en rapport om det förlovade landet, ser vi en tydlig ”attitydskillnad”. 10 av dem säger, vi är som gräshoppor medan två säger, Gud har gett oss landet! Alla besökte de samma land och ställdes inför samma utmaningar, men de drog två helt olika slutsatser av hur de skulle förhålla sig till vad de upplevt.

Så vad formar din attityd? Vad gör att du är bland de tio eller håller dig till de två? Det låter kanske banalt, men vart vill du vara? Din attityd är nämligen ditt val. Vill du vara en positiv eller negativ, uppmuntrande eller kritiskt, generös eller snål person? Vid slutet av dagen är det du, och ingenannan, som bestämmer det.

Din attityd blir vad du gör den till!

Om du vill gå från de tio till de två krävs förändring i ditt tankeliv. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom, skriver Paulus. Som du tänker om dig själv, andra, livet, omständigheter, Gud, blir ditt förhållningssätt.

Därför är sinnets förnyelse nyckeln till en förändrad attityd. Hur vi tänker bottnar i vilka perspektiv vi har. Det är en himmelsvid skillnad på om utgångspunkten är jag, mig och mitt eller Guds natur, väsen och karaktär.

Som ledare behöver du en attityd som lyfter din omgivning. Det börjar med att du har en hälsosam själ. Som ledare bär du ett ansvar att forma en miljö där människor kan blomstra i personlighet, potential och position. Detta var precis vad Jesus gjorde för sina lärjungar. Utan hans attityd till dem, hade de aldrig blivit vad de blev.

Detsamma skall människor säga om dig. ”Hade det inte varit för honom. Hade det inte varit för henne, hade jag inte varit där jag är idag”.

Reflektion
1. Hur är min attityd till människor som inte tycker och tänker som jag?

2. Vad behöver jag göra för att min attityd skall reflektera Guds vilja?

3. Kan Gud välsigna de attityder jag har i mitt liv idag?

4. Hur kan jag hjälpa de människor jag leder att utveckla en vinnande attityd?