Ny bok!


 

 

 

 

 

 

Du kan vara ung eller gammal, singel eller förälder, ledare för söndagsskolan, ha ansvar för en verksamhet i kyrkan, leda en husförsamling, sitta i en styrelse eller ansvara för ett team, vi är alla kallade till ledarskap.

Paulus undervisade Timoteus i två brev om hur vi bygger ett sunt ledarskap. I Brev till en ledare – Principer för ledarskap från Timoteusbreven låter författaren oss förstå att först måste vi börja leda oss själva innan vi kan leda andra. En kristen leder utifrån Guds kärlek och utifrån en passion för Guds rike och boken fokuserar på ett bibliskt, relationellt ledarskap och visar hur din vandring med Jesus kan fördjupas och skapa tillväxt i andra genom ditt sätt att ta ansvar och leda.

Följande fem områden studeras i boken:
Ledaren och Gud
Ledaren och församlingen
Ledaren och nästa generation
Ledaren och livet
Ledaren och uppdraget

Beställ boken via; bok@richardsvensson.com

(Kostnad 169 kr + frakt)